OKRUGLI STOL TRNSKO NEKAD I SAD

PREDAVANJE GRAD FILMA

PREDSTAVLJANJE KATALOGA DUBRAVA

PREDSTAVLJANJE KATALOGA MAKSIMIR

PREDSTAVLJANJE KATALOGA TRNJE

Predstavljanje publikacije Zagrebačka Dubrava – od predgrađa do grada


Organizatori: Muzej grada Zagreba, Narodno sveučilište Dubrava
Mjesto održavanja: Centar za kulturu Dubrava
Datum: 28. studenog 2012.

Publikaciju koja prati istoimenu izložbu predstavili su:
                   Željka Kolveshi, zamjenica ravnatelja Muzeja grada Zagreba
                   Ivica Rubić, ravnatelj Narodnog sveučilišta Dubrava
                   dr. sc. Ivana Crljenko, recenzentica
                   Kristian Strukić, autor i voditelj projekta Zagrebački kvartovi

Urednik: Kristian Strukić
Autori tekstova: Kristian Strukić, dr. sc. Zvjezdana Antoš, Goran Arčabić, Željko Bukvić, Krešimir Kvočić, Denis Marohnić, Dubravka Rovičanac
Likovno oblikovanje: Tajana Zver

Muzej grada Zagreba
Opatička 20

Kontakt

+385 1 4851 361
atoric@mgz.hr

Na Vrh